Business network systems development LLC

Вэбсайт хийх.,Вэбсайт хөгжүүлэх.,Бизнес төсөл боловсруулах.,3D зураг авах,.3D вэбсайт хийх.

Танилцуулга

BNSD LLC. Since 2009-2018

Business Network Systems Development LLC

Манай компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас эхлэн Вэбсайт бүтээх, Вэбсайтыг хөгжүүлэх ажлыг програмчлалын шинэ технилогиудыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Танилцуулга Вэбсайт, онлайн худалдааны систем, төрөл бүрийн бүртгэлийн систем, 3D panaroma зураг авалт хөгжүүлэлт зэрэг нийт 200 гаруй бүтээгдэхүүн гаргасан байдаг. Мөн хийсэн вэбсайтаа захиалагч талтай хөгжүүлэлтийн гэрээ байгуулан вэбсайтыг хөтлөх, хөгжүүлэх, шинэчлэх ажлыг хийж байна.

Ажлуудаас.

Дахин давтагдашгүй шийдэл, Шинэ технологи, Таны нэр төрийн баталгаа.

  • Бүгд
  • Бүртгэл тооцооний систем
  • Вэбсайт
  • 3D 3600 вэб
  • Хөдөлгөөнт баннер
  • 3D зураглал

Холбоо барих